Godin Inanna

Volle maan viering 30 Maart 2018
   106
Tijdens deze volle maan viering in de Tempel van de Godin te Am­ster­dam stond deze keer de Godin Inanna centraal. Priesteres Zia Elohka had van riet een tempeltje voor Inanna gemaakt (tweede foto van boven links).
Duizenden jaren geleden maakte men rieten tempels voor de Goden, later toen de Sum­me­riërs enorme stenen ziggurats bouwden stond er bovenop deze ziggurats nog steeds een leeg rieten tempeltje met daarin alleen een bed en een tafel; hier woonde dan de God of Godin  (Broekema Blz.99-107).
De Godin Inanna had haar eigen schriftteken, haar eigen symbool; een staf met daarop iets cirkelvormigs met een staart, zoals op de klei tablet rechts te zien is en op de foto links gemaakt van riet door priesteres Zia Elohka. Wanneer je deze staf zag wist je meteen dat het om de Godin Inanna ging (Zie ook Broekema Blz.51-55).
De Godin Inanna was tevens te herkennen aan de graanhalmen aan weerszijden van haar hoofd boven haar schouders. Inanna was o.a. een Godin die met vruchtbaarheid van de landbouw en veeteelt te maken had (Zie ook Broekema Blz.61). In een latere periode worden deze graanhalmen wapens en wordt Inanna meer een oorlogsgodin (Broekema Blz.179 e.v.).
De Godin Inanna was verbonden met de planeet Venus, de Sumeriërs begrepen al dat de ochtend- en de avondster beidde hetzelfde hemel­lichaam waren (Baken Blz.76-77, Broekema Blz.279 e.v.).
We zien dat de Godin Inanna vaak vergezeld wordt door leeuwen, op de afbeelding linksboven rust Haar voet op een leeuw. De Godin Inanna wordt vaak afgebeeld met een leeuw en haar wagen wordt voortgetrokken door twee leeuwen.
(Baken Blz.77, Broekema Blz.539-540).

De Huluppu-boom

Priesteres Zia Elohka las ons het verhaal van de Huluppu-boom voor; het Sumerische scheppingsverhaal (Zie: Baken Blz 15-19,   Broekema Blz.88-90,   Vanstiphout Blz.195-200  &  Wolkstein Blz.4-9).
De Huluppu-boom verbind de drie werelden: de onderwereld van Ereshkigal, de aarde van Enlil en de hemelen van Anu.
Van deze boom wil Inanna haar troon en huwelijksbed maken, doch ze slaagt hier niet in omdat er zich een slang bij de wortels vestigt, een Anzu-vogel in de takken en de duistere Lilith in de stam.
Dit zijn beelden voor Inanna´s onuitgesproken angsten en verlangens, die nu ´benoemd´ zijn. Slang, vogel en Lilith zijn essentiële elementen om Inanna´s wensen te vervullen. Ze moet deze aspecten erkennen en laten gaan indien ze de geschenken van de troon en het bed wil verdienen. Dit lukt haar niet zonder hulp, ze vraagt en krijgt uiteindelijk hulp van haar broer, die de boom velt en er een troon en bed van maakt. Dat Inanna de Huluppu-boom in haar tuin plant geeft aan dat Zij de krachten van Ereshkigal (dood) en van God Enki (wijsheid) onder haar hoede neemt. (Zie: Baken Blz.80-83)

Het begin van beschaving

Priesteres Zia Elohka vertelde ons vervolgens het verhaal van hoe de Godin Inanna bij de God Enki, haar vader, op bezoek ging en daar hartelijk werd ontvangen. Toen God Enki dronken was begon hij langzaam aan al zijn Me's aan Inanna te geven, die deze dankbaar accepteerde. Deze Me's staan voor de ordenende grondbeginselen van de beschaving. Wanneer Enki de volgende dag weer nuchter is, heeft hij spijt maar is uiteindelijk te laat om z'n Me's terug te halen.
Enki beheerde dus de hoogste culturele schatten maar liet zich gaan in de drank, verliest zijn zelfbeheersing en laat zijn grenzen vervagen, net als het water, zijn element, wat ons inzicht geeft in ´de wijsheid´.
De wijsheid van het water kan net als het gevoel stromen en zichzelf meedelen, zonder op een druppeltje te kijken. Inanna brengt de Me's mee naar Uruk en daar aangekomen is het aantal Me's toegenomen; Inanna is gedurende deze reis gegroeid en wil dit delen met de mensen. De Godin Inanna brengt de mensen beschaving...  (Zie: Baken Blz.84-85).

Inanna's reis naar de onderwereld

De Godin Inanna, Godin van het leven, vruchtbaarheid, beschaving, was niet bekend met de onderwereld, wat haar begrip van het leven beperkte. Inanna wou dus naar de onderwereld om deze onbekende wereld te leren kennen; op bezoek bij haar zuster Ereshkigal.
Daarvoor moet ze een zevenvoudige poort door en bij iedere poort moest ze een deel van haar Me's achterlaten, totdat ze geheel naakt de onderwereld betreedt. Daar ontmoet ze haar zus Ereshkigal, die eenzaam en alleen in de onderwereld verblijft en Inanna doodt.
Nu Inanna; de Godin van de vruchtbaarheid en liefde, dood is, wordt Ereshkigal vruchtbaar en komt tot leven. De rollen zijn omgedraaid. Inanna's reis naar de onderwereld is een sjamanistische reis, een reis naar het onbekende omwille van de wijsheid die daar te vinden is. Nu Inanna gestorven is en niet langer de koningin, kan ze de kwets­baar­heid ervaren. Wanneer Inanna na drie dagen en drie nachten nog niet is terug gekeerd uit de onderwereld, gaat haar bediende zoals afgesproken hulp zoeken. Niemand wil echter helpen totdat Inanna's bediende aan Enki om hulp vraagt. Enki schept twee wezentjes die niet mannelijk en niet vrouwelijk zijn, want geen man of vrouw kan terug­keren uit de onderwereld. Deze wezentjes zijn ook bekwame klagers die de emoties van de eenzame koningin van de onderwereld kunnen spiegelen en daarmee haar isolement doorbreken.
Ereshkigal voelt zich zo begrepen door deze wezentjes dat ze hen geschenken van vruchtbaarheid en groei wil geven. Ze vragen echter om het moeilijkste: ze vragen haar om zich los te maken van haar boosheid en kwelingen, belichaamd in de dood van de Godin van de vruchtbaarheid en liefde, ze vragen om het lichaam van Inanna.
Door zichzelf troost toe te staan kan ze Inanna laten gaan en is ze getransformeert. Ook Inanna komt getransformeert terug uit de onder­wereld. Inanna gaat weer door de zeven poorten en krijgt al Haar Me's weer terug. Omdat geen man of vrouw kan terugkeren uit de on­der­we­reld moet Inanna echter nog wel een plaatsvervanger terugsturen. Alleen Inanna´s man Dumuzi rouwde niet om haar heengaan naar de onderwereld en genoot van zijn koningsschap in haar plaats, dus Inanna wijst hem aan als plaatsvervanger...   (Zie: Baken Blz.89-94)

Dumuzi slaat echter op de vlucht en wordt geholpen door zijn zuster en de God Utu. Dumuzi wordt echter verraden door zijn vriend.
Zo reist de herder-koning Dumuzi die zo trots op de troon had gezeten toch nog af naar de onderwereld. Zijn zuster biedt echter aan het lot van Dumuzi te delen, zodat beidde om beurten een half jaar in de on­der­we­reld verblijven.... (Zie: Baken Blz.95-99).

Na deze verhalen rond de Godin Inanna van priesteres Zia Elohka was het nu tijd voor een koffie, thee en toilletpauze.
Bovenstaande teksten zijn geen letterlijke citaten van priesteres Zia Elohka, ik heb de besproken onderwerpen zo goed mogelijk proberen te reconstrueren naar aanleiding ook van m'n eigen onderzoek met behulp van de genoemde boeken.

Gebeden, zang & visualisatie

Na een koffie & thee pauze maakten we een offer klaar voor de Godin Inanna. Vanuit de gang liepen we Inanna zingend in processie richting het altaar. Daar gaven we onze offergave's voor de Godin Inanna aan de priesteres, die deze rond het altaar plaatste. We namen plaats rond het altaar voor enkele gebeden, gezang en een visualisatie.

Priesteres Zia Elohka begeleidde ons in deze visualisatie door een poort naar een schitterende tuin. In deze tuin stond een grote, oude boom. Ik zag de oude Plataan wereldboom in m'n visualisatie.
Zia zei dat er een slang bij de wortels van deze boom zat die ons verhinderde de boom te naderen. In het hart van de boom zat een duister figuur, een innerlijke criticus die ons tegenhield en in de takken een vogel die onze energie en aandacht stal. Gedurende de hele visualisatie begeleide de priesteres Zia ons met een zachte drum, de gesproken visualisatie tekst afgewisseld met mooie zangklanken.
Zia vervolgde de visualisatie met iemand die ons te hulp kwam, die ons kwam helpen de slang, de criticus en de stelende vogel te overwinnen. Ik zag een blonde vrouw verschijnen die met een zwaard de slang dode en het zwarte figuur; de innerlijke criticus en de stelende vogel op de vlucht joeg. Toen ik me afvroeg wie deze blonde vrouw nu toch was kwam de naam van de Godin Brigid bij me naar boven.
Voor mij een teken m´n voornemen me in deze Godin te verdiepen toch eens ten uitvoer te brengen.

Deze visualisatie was geïnspireerd op de mythe van de Huluppu Boom waarin de Godin Inanna met dezelfde problemen geconfronteerd werd als wij tijdens deze visualisatie  (Zie: Baken Blz 15-19,   Broekema Blz.88-90,   Vanstiphout Blz.195-200  &  Wolkstein Blz.4-9).
Deze mythe was schitterend tot een geleide visualisatie gemaakt!

Na deze visualisatie nam priesteres Zia Elohka de zevenvoudige poort die voor het altaar stond en vouwde deze open. Een schitterende boom ontvouwde zich uit deze zevenvoudige poort naar de onderwereld.
In de takken van de boom waren groene blaadjes gevouwen, waarvan iedereen er een mocht plukken. Hierop was een persoonlijke bood­schap te lezen, op mijn blaadje stond "Dans je eigen dans".
Zia heeft duidelijk veel tijd en energie in deze schitterende viering gestoken! (Zie ook het fotoverslag van Zia).

We zongen gezamenlijk nog enkele liederen ter ere van de Godin Inanna waarmee de viering ten einde kwam. Als verassing kregen we een gevouwen doekje mee in de vorm van het symbool van de Godin Inanna  (Foto links).

Het was een zeer geslaagde avond!!!


Martin Roek      


Zia Elohka over de Godin Inanna

Foto verslag van de viering rond de Godin Inanna
www.Godinnen.info

Geschreven door Martin Roek - Update op 4 November 2019

Website over de Godinnen van Nederland en België, met informatie over o.a. Baduhenna, Brigid, Cunera, Holda, Nehalennia, Nerthus, Ostara en Tanfana. In de loop der tijd zullen er meer Nederlandse en Belgische Godinnen aan www.Godinnen.info toegevoegd worden.