Wereldreligies in kaart gebracht

Drieëndertig groepen van religies beschreven door
de grote godsdiensthistoricus Mircea Eliade.
Met een becommentarieerde index van namen.

Mircea Eliade & Ioan P. Couliano

398 Blz., ISBN 90 274 2702 X     
Uitgeverij Het Spectrum, 1992     


Op het moment dat de grote Roemeense geleerde Mircea Eliade zijn monumentale Histoire des croyances et des idées religieuses (1976-1984) voltooide, wilde hij het resultaat van een levenslange studie van de systematische of vergelijkende godsdienstwetenschap neerleggen in een naslagwerk.

Wereldreligies in kaart gebracht presenteert niet alleen 33 groepen van levensbeschouwingen in evenzovele hoofdstukken, het biedt ook een becommentarieerde index van profeten, geestelijken, filosofen, ´meesters´´, sekten, boeken, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in de godsdienstige geschiedenis van de mens.
Couliano, die de tekst heeft afgerond, meldt dat ´deze dictionaire op geen enkel ouder overzichtswerk is gebaseerd; het steunt zoveel mogelijk op het bronnenmateriaal en de kritische bibliografie van de 33 religies die in het eerste deel worden beschreven.´


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina