Met open zinnen

Natuur, landschap, aarde

Ton Lemaire

359 Blz., ISBN 90 263 1743 3     
Uitgeverij Ambo, 2002     


In "Met open zinnen" onderzoekt Ton Lemaire onze verhouding tot de natuur, het landschap en de aarde. De nadruk ligt daarbij op de rol van de zintuigen en zintuiglijkheid. In twaalf hoofdstukken verkent hij een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals de beleving van de ochtend, de ervaring van het sublieme, de teloorgang van de stilte, de opkomst van de expressionistische en abstracte schilderkunst, de gevolgen van de globalisering voor ons ruimtelijk besef en de toewending tot het 'buiten'.
Bij de bespreking van die thema's komt een aantal tegenstellingen in onze cultuur aan de orde, zoals die tussen natuur en cultuur, natu­ra­lis­me en spiritualisme en tussen natuur- en geesteswetenschappen.

Lemaire put in zijn betoog uit inzichten uit de milieufilosofie, de esthetica, de ideeëngeschiedenis en tijdsdiagnosen en laat zien hoe onze verhouding tot de natuur is veranderd door de technische ontwikkelingen van de moderne tijd en de dominantie van de consumptiemaatschappij. "Met open zinnen" is een pleidooi voor de herontdekking van de aarde en voor het samengaan van het esthetische, spirituele en ecologische in een andere, poëtische omgang met de wereld.

Ton Lemaire (1941) is antropoloog en filosoof. Eerder publiceerde hij bij uitgeverij Ambo onder andere Filosofie van het landschap (1970), Over de waarde van culturen (1976), Binnenwegen (1988), en Wandelenderwijs (1997). Sinds geruime tijd woont hij op het Franse platteland.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Ton Lemaire op WikipediaTerug naar de vorige pagina