Jaarboek Integrale Geneeskunde 2009

25 jaar TIG & de ontwikkeling van CAM

Jaargang 25 Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

Diverse auteurs

319 Blz., ISBN 978 90 810186 5 4     
Stichting TIG, 2009     


Het (Nederlands) Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde bestaat 25 jaar. Het tijdschrift heeft in die tijd gefunctioneerd als een spreekbuis voor innovatieve, merendeels Nederlandse, geluiden op het CAM-gebied (CAM: Coplementary and Alternative Medicine).
In deze 25 jaar is veel in het werkveld veranderd. Er is ook veel niet veranderd. Nog altijd worden diegenen die komen met innovatieve CAM-geluiden door de formele academische wereld aangeduid als roekeloze avonturiers. CAM-therapieën worden nog vaak beschouwd als onwettig tot ze worden ´ontdekt´ door een zogenaamde expert binnen de academische gemeenschap. In de 25 jaar zien we allerlei voorbeelden van individuele artsen en onderzoekers die binnen het CAM-veld gedurende vele jaren pleiten voor het gebruik van bepaalde voeding, vitamines en antioxidanten ter voorkoming van hartaandoeningen en kanker, of pleiten voor de waarde van ontspanning, meditatie, yoga in een tijd dat de conventionele medische wereld deze strategieën afwees. Het is ook gebruikelijk dat deze vroege CAM-artsen en onderzoekers nauwelijks enige erkenning krijgen vanuit de universitaire geledingen die zich momenteel met die richtingen bezig houden. Als reden dat ze over het hoofd worden gezien geldt gewoonlijk het argument dat de vroege onderzoekers niet de ´harde´ arbeid hebben verricht van de gerandomiseerde klinische trials, maar zich baseerden op anekdotische gevallen. Dat is natuurlijk verre van correct, en zelfs als het zo was, dan blijven persoonlijke waarnemingen en casuïstiek belangrijke factoren in het voortschrijden van onze kennis en verdienen ze erkenning.
Uit de periode van 25 jaar TIG kan dan ook gemakkelijk worden geleerd wat ook internationaal van het CAM-onderzoek is geleerd. Dat er een vast patroon lijkt te bestaan van hoe een nieuw idee wordt geaccepteerd. Het is met name Dean Radin geweest die heeft aangegeven dat het accepteren van een nieuw idee gewoonlijk vier stadia doorloopt. In het eerste stadium bestaat weliswaar het idee maar zijn het vooral de sceptici die zeggen dat het idee onmogelijk is omdat het geheel indruist tegen de wetten van de wetenschap. In het tweede stadium wordt met enige weerzin door de sceptici aangegeven dat het idee mogelijk is maar dat het idee niet erg interessant is en de geclaimde effecten erg zwak. In de derde fase begint de hoofdstroom van onderzoek zich te realiseren dat het idee belangrijk kan zijn en dat de effecten mogelijk veel sterker zijn dan men zich had gerealiseerd. In het vierde stadium stellen de critici die eerst het idee ontkenden dat ´het hun idee is´. Het idee eindigt dan in de leerboeken. Het is dit scenario dat zich vele malen in de CAM heeft laten zien wanneer onderzoekers in het conventionele veld eerst ontkennen en vervolgens de credit ervoor nemen ongeacht de inspanningen die oorspronkelijk binnen CAM zijn geleverd...


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding van het boek)     


In deze uitgave van ruim 300 bladzijden veel aandacht voor het wetenschappelijke onderzoek naar verschillende Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Hoofdstuk 6 (Blz.82-104) gaat over het onderzoek naar de Homeopathie. De vraag om het bewijs wijst op het meten met scheve maten. Die gevraagde informatie is al heel lang beschikbaar. Het roept de vraag op waarom wordt gedaan alsof dat niet het geval is...
Het hoofdstuk over Homeopathie is online te lezen op: http://books.google.nlTerug naar de vorige pagina