Hua Hu Tsjing

Uitspraken van Lao Tze volgend op de Tau Te Tsjing

Hua Ching Ni

141 Blz., ISBN 90 6271 868 X     
Uitgeverij Mirananda, 1997     


De leringen van Lao Tze zijn zowel goeddoordacht en logisch als verbazingwekkend en wonderlijk. Ze lijken op een beker water en de subtiele kracht ervan is groot. Ze zijn de uitdrukking van de uiterste eenvoud en de grootste wijsheid en stellen mensen die zich op uiteenlopende niveaus van ontwikkeling bevinden in staat deel te hebben aan deze wijsheid zoals ook zuiver water alle leven verfrist.

Aan Lao Tze, de legendarische schrijver van de Tau Te Tsjing, wordt ook dit boek Hua Hu Tsjing toegeschreven. Het bevat zijn latere onderricht. Tijdens een periode van onrust in de veertiende eeuw werd dit werk verboden en werden de meeste bestaande exemplaren verbrand.
Slechts enkele ervan zijn bewaard gebleven, maar gelukkig is veel mondeling door generaties van tau-meesters overgeleverd aan hun discipelen.

In dit boek worden deze onschatbare leringen door meester Ni, erfgenaam van de mondeling overgeleverde wijsheid, op sublieme wijze vertolkt.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina