Heidenen voor het blok

Radicaal-rechts en het moderne heidendom

Jan de Zutter

174 Blz., ISBN 90 5240 582 4     
Houtekiet, 2000     


Het nieuwe heidendom of het neopaganisme is een van de snelst groeiende nieuwe religieuze bewegingen in het Westen. Alhoewel het merendeel van de neopaganisten behoort tot de mainstream in de Westerse samenleving, bewegen marginale groepen zich aan de uiterst rechtse vleugel van het politieke spectrum. Lang niet alle Odinisten of Asatrúar bevinden zich in het rechtse kamp, wel integendeel. Sommigen zijn fervent antiracistisch en verzetten zich heftig tegen het inegalitaire maatschappijbeeld dat hun geloofsgenoten aanhangen. Vaak staan ze letterlijk voor het blok: kiezen ze ervoor hun voor buitenstaanders soms bizarre religie te verdedigen tegen maatschappelijke vooroordelen, of opteren ze voor een stellingname tegen geloofsgenoten die lijden aan latent of rabiaat racisme?
Het rechtse heidendom dweept in haar meest extreme vorm met het nazisme, met de Amerikaanse white powerbeweging en dienst er niet voor terug om, zoals in Noorwegen, kerken in brand te steken. Ze vindt onder meer aanhangers bij uiterst rechtse partijen en bewegingen. De intense contacten tussen het rechtse heidendom en politieke partijen en bewegingen is overal in Europa een feit. In Duitsland infiltreerden deze nieuwe heidenen zelfs tot in de hoogste regionen van de Grünen. Het rechtse heidendom is dan ook vaak een sluis om ecologische thema´s - traditioneel het terrein van links - binnen te loodsen in de politiek van uiterst rechts, of omgekeerd, rechtse thema´s in de groene beweging te brengen.

´Wat ik in het boek van Jan de Zutter sterk bewonder, is zijn zin voor interne kritiek, die elke volwassen religie of levensbeschouwing zou moeten kenmerken.´  Rik Torfs - KU Leuven

´Ik zie twee redenen waarom iedereen die begonnen is met maatschappelijk-culturele ontwikkelingen dit boek moet lezen. Ten eerste geeft het (eindelijk) een mooi overzicht van alle heidense en paganistische organisaties en verenigingen uit de Germaans-Skandinavische traditie. Ten tweede, wat mij betreft de belangrijkste reden, krijgt men een inzicht in de subtiele gedachtewegen en -kronkels die extreem-rechts toelaten zich ideeën en opvattingen eigen te maken waar men het werkelijk niet verwacht. Men weze dus gewaarschuwd´  Jean-Paul van Bendegen - VUB

Jan de Zutter (1962), redacteur bij De Morgen, verkende de rechtervleugel van het moderne heidendom, en schetst een genuanceerd portret van een nieuwe religieuze beweging die aan haar rechterflank geplaagd wordt door racistische uitwassen. Hij schreef eerder twee boeken over Wicca, de eerder progressieve en feministische tak van het moderne heidendom.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina