De Dansende Woe-Li Meesters

Een overzicht van de nieuwe fysica
met een voorwoord van Rudy Kousbroek

Gary Zukav

380 Blz., ISBN 90 351 0001 8     
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1981     


Bestaat de werkelijkheid ook terwijl wij niet kijken? Terwijl er niemand is die kijkt? Als dat eens niet zo was, hoe zouden we daar ooit achter kunnen komen?
Nog niet zolang geleden waren dit filosofische speculaties, maar nu begint het erop te lijken dat het wetenschappelijke vragen zijn geworden.
Er zijn nu natuurkundige proeven mogelijk die in principe uitsluitsel kunnen geven op de vraag of de werkelijkheid bestaat of niet.

"(...) dit boek geeft een bijzonder helder, nauwkeurig en vooral toegankelijk overzicht van de moderne natuurkunnde."

Uit het voorwoord van Rudy Kousbroek     

"De moderne fysica wordt in dit boek beschreven op een wijze die moeilijk anders dan als onberispelijk omschreven kan worden."

Michel Korzec - Intermediair     


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina