Asatru

een naslagwerk

Frigga Asraaf

247 Blz., ISBN 978-94-90688-01-1     
H2O-Boeken.nl, 2010     


Asatru, een naslagwerk is het meest uitgebreide boek over deze stroming dat tot nu toe is uitgegeven in Nederland. Het geeft een breed beeld over onderwerpen als de germaanse geschiedenis, noords/germaanse mythologie, inheemse goden en godinnen, witte wieven, oude symbolen, volksgeloof- en gebruiken, runen en seidh en nog veel meer.
Het boek is gebaseerd op persoonlijke inzichten en wetenschappelijke feiten, deze wisselen elkaar op een speelse manier af en vullen elkaar aan.
Hoewel dit boek is geschreven vanuit levensbeschouwelijk oogpunt, kan de informatie die het bevat boeiend zijn voor eenieder die belangstelling heeft voor germaans heidendom en de rijke nederlandse volkscultuur!

Frigga Asraaf (1960) geniet bekendheid in binnen- en buitenland als ervaringsdeskundige op het gebied van Asatru, runen en seidh.
In 1997 begon Frigga als hoofdredactrice van het kwartaaltijdschrift Balder. Door dit werk ontdekte ze haar aanleg voor schrijven.
Nu, een aantal jaren en talloze artikelen en gedichten verder, is het tijd voor een boekwerk over Asatru.

Het boek is te bestellen bij: H2O-Boeken.nl


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina